Hz. Yusuf’un Hayatı


  Hz. Yusuf'un Hayatı

  Hz. Yusuf, Allah’ın peygamberlerinden biridir. Babası Hz. Yakup, dedesi Hz. Ä°shak, büyük dedesi Hz. Ä°brahim’dir. Annesi Rahil’dir. Hz. Yusuf’un hayatı hem Tevrat’ta hem de Kur’an’da ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Kur’an’da Yûsuf suresi adıyla bir bütün halinde yer alan kıssa, “ahsenü’l-kasas” yani “en güzel kıssa” olarak nitelendirilmektedir.

  Hz. Yusuf’un hayatı, babasının onu diğer kardeşlerinden daha çok sevmesi ve ona renkli bir pelerin hediye etmesiyle başlayan bir kıskançlık hikayesidir. Kardeşleri onu öldürmek isterlerken son anda vazgeçip bir kuyuya atarlar ve onu kurt yediğine dair babalarına yalan söylerler. Hz. Yusuf kuyudan bir kervan tarafından çıkarılır ve Mısır’da Aziz adlı bir vezire köle olarak satılır. Aziz’in karısı Züleyha ise Hz. Yusuf’un güzelliğine kapılır ve onunla beraber olmak ister. Hz. Yusuf ise Allah’tan korkar ve bu teklifi reddeder. Züleyha’nın iftirası üzerine Hz. Yusuf hapse atılır.

  Hapiste iken rüya yorumlama yeteneği sayesinde firavunun iki görevlisinin rüyalarını doğru şekilde yorumlar ve bunlardan biri firavuna hizmet etmeye devam ederken diğeri idam edilir. Firavun da kendisine tuhaf gelen bir rüya görür ve bunu yorumlayabilecek birini arar. Firavunun görevlisi Hz. Yusuf’u hatırlar ve ondan yardım ister. Hz. Yusuf firavunun rüyasını yedi yıl bolluk, yedi yıl da kıtlık olarak yorumlar ve firavuna nasıl önlem alması gerektiğini söyler. Firavun bu yorumdan çok etkilenir ve Hz. Yusuf’u hapisten çıkartarak vezirliğe getirir.

  Hz. Yusuf Mısır’da vezir olarak görev yaparken kardeşleri kıtlık sebebiyle yiyecek almaya gelirler ve onu tanımazlar. Hz. Yusuf ise onları tanır ve kendisini gizler. Kardeşlerine yiyecek verirken en küçük kardeşi Bünyamin’i yanına almasını ister ve bunun için bir bahane uydurur. Kardeşleri Bünyamin’i bırakmak istemezler ama mecbur kalırlar. Sonra babalarına dönerken Hz. Yusuf’un pelerinini Bünyamin’in eşyasına gizlice koyarlar ve bunu fark edince geri dönerler. Hz. Yusuf onlara kendisini tanıtır ve onları affeder.

  Hz. Yusuf kardeşlerini Mısır’a yerleştirir ve babası Hz. Yakup ile de kavuşur. Babası üzüntüden kör olmuştur ama Hz. Yusuf’un gömleğini koklayınca gözleri açılır. Hz. Yusuf Mısır’da uzun süre yaşar ve peygamberlik görevini yerine getirir.

  Hz. Yusuf’un hayatında pek çok mucize vardır: Güzelliği, rüya yorumlama yeteneği, ağaç yaprak

  Hz. Yusuf’un hayatında pek çok mucize vardır: Güzelliği, rüya yorumlama yeteneği, ağaç yapraklarından kumaş elde etmesi, babasının gözlerini açması bunlardan bazılarıdır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf ile ilgili pek çok ayet vardır. Özellikle Yûsuf suresinde onun hayatı ve kıssası anlatılmaktadır.

  Hz. Yusuf’un hayatı, Allah’a güvenmenin, sabretmenin, affetmenin ve tevekkül etmenin güzel bir örneğidir. Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından kuyuya atıldığında, Züleyha tarafından iftiraya uğradığında, hapse atıldığında ve firavunun rüyasını yorumladığında hep Allah’a sığınmış ve onun yardımını dilemiştir. Allah da onu her zorluktan kurtarmış ve ona yüksek bir makam vermiştir.

  Hz. Yusuf’un hayatı, aynı zamanda aile bağlarının önemini de göstermektedir. Hz. Yusuf, babasını çok seven ve ona itaat eden bir evlattır. Babası da onu çok sever ve onun peygamber olduğunu bilir. Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından haksızlığa uğramış olsa da onları affeder ve onlara yardım eder. Kardeşleri de pişman olur ve ondan özür dilerler.

  Hi, I’m Adam Smith

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *