Free download

  Ruhul Beyan Tefsiri PDF Ä°ndir: Ä°smail Hakkı Bursevi’nin Eseri

  Ruhul Beyan Tefsiri PDF Ä°ndir: Ä°smail Hakkı Bursevi’nin Eseri

  Ruhul Beyan Tefsiri, 17. yüzyılda yaşamış olan tasavvuf alimi Ä°smail Hakkı Bursevi tarafından yazılmış bir Kur’an tefsiridir. Ruhul Beyan Tefsiri, Kur’an’ın zahir ve batın manalarını açıklayan, hadis, siyer, fıkıh ve tasavvuf ilimlerini de içeren geniş kapsamlı bir eserdir. Ruhul Beyan Tefsiri, 10 ciltten oluşur ve yaklaşık 3200 sayfadır.

  Ruhul Beyan Tefsiri PDF indirmek isteyenler için internet üzerinde birçok kaynak bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Scribd: Scribd, online bir kitap okuma ve paylaşma platformudur. Ruhul Beyan Tefsiri’nin bütün ciltlerini PDF olarak indirebilir veya online olarak okuyabilirsiniz. Scribd’e üye olmanız gerekmektedir.
  • Archive.org: Archive.org, internetin arşivi olarak bilinen bir sitedir. Ruhul Beyan Tefsiri’nin bütün ciltlerini PDF olarak indirebilir veya online olarak okuyabilirsiniz. Archive.org’a üye olmanız gerekmemektedir.
  • Bing: Bing, Microsoft’un arama motorudur. Ruhul Beyan Tefsiri PDF indir yazarak arama yaparsanız, farklı sitelerden PDF dosyalarına ulaşabilirsiniz. Bing’e üye olmanız gerekmemektedir.

  Ruhul Beyan Tefsiri PDF indirmek isteyenler için bu sitelerden yararlanabilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu eser telif haklarına tabidir ve yazarının izni olmadan indirmek veya paylaşmak yasal olmayabilir. Bu nedenle bu eseri okumak istiyorsanız, yasal yollardan satın almanızı tavsiye ederiz.

  Ä°smail Hakkı Bursevi, Osman Fazlı Efendi’nin halifesi olarak Üsküp, Selanik, Edirne, Ä°stanbul ve Bursa gibi şehirlerde irşad faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca hacca gitti ve Mısır, Suriye, Filistin gibi yerleri ziyaret etti. Çeşitli ilim adamları ve tasavvuf büyükleriyle görüştü. 1725 yılında Bursa’da vefat etti. Kabri Bursa’da Tuzpazarı semtindedir.

  Ä°smail Hakkı Bursevi, hem zahir hem de batın ilimlerinde derin bir bilgiye sahipti. Kur’an’ın tefsiri üzerine en önemli eseri Ruhul Beyan Tefsiri’dir. Bu eser, Kur’an’ın her ayetini hem zahir hem de batın yönleriyle açıklayan ve tasavvufi yorumlara yer veren bir tefsirdir. Ruhul Beyan Tefsiri, Ä°smail Hakkı Bursevi’nin diğer eserlerine de kaynaklık etmiştir.

  Ä°smail Hakkı Bursevi, aynı zamanda bir şair ve bestekardır. Farsça ve Türkçe şiirler yazmıştır. Şiirlerinde genellikle tasavvufi konuları işlemiştir. Bazı şiirlerini de kendi bestelediği ilahilerde kullanmıştır. Ä°smail Hakkı Bursevi’nin ilahileri, Osmanlı-Türk musikisinde önemli bir yere sahiptir.

  Ruhul Beyan Tefsiri, Ä°smail Hakkı Bursevi’nin en kapsamlı ve en tanınmış eseridir. Bu tefsir, Bursa Ulu Camii’nde verdiği vaazlardan oluşmaktadır. Ä°smail Hakkı Bursevi, Kur’an’ın her ayetini hem zahir hem de batın yönleriyle açıklamış, hadis, siyer, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinden yararlanmıştır. Ruhul Beyan Tefsiri, 10 cilt ve 3200 sayfadan oluşur. Bu tefsirin Arapça aslından Türkçe’ye çeşitli tercümeler yapılmıştır.

  Ruhul Beyan Tefsiri, Kur’an’ın işarî yorumunu yapan bir tefsirdir. İşarî yorum, Kur’an’ın zahir manasının ötesinde gizli ve derin manalarını ortaya çıkarmayı amaçlar. Ä°smail Hakkı Bursevi, bu yorumu yaparken tasavvufi bir bakış açısıyla Kur’an’ı yorumlamıştır. Bu yorumda sık sık Muhyiddin Ä°bn Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi, Feridüddin Attar gibi büyük sûfîlerden alıntılar yapmıştır. Ayrıca kendi tasavvufi tecrübelerini de aktarmıştır.

  Ruhul Beyan Tefsiri, Kur’an’ın anlaşılması ve yaşanması için önemli bir kaynaktır. Bu tefsirde Kur’an’ın hem zahir hem de batın manalarını bulmak mümkündür. Bu tefsirde ayrıca peygamberlerin hayatları, sahabelerin menkıbeleri, tasavvufi hikmetler, ilahiler ve şiirler de yer almaktadır. Ruhul Beyan Tefsiri, hem ilim hem de irfan sahibi olan Ä°smail Hakkı Bursevi’nin büyük bir eseridir.

  Hi, I’m Adam Smith

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *